Bokashikompost

Bokashi är en komposteringsmetod från Japan. Egentligen är det en syrnings-/jäsningsmetod, där själva nedbrytningen till jord sker först när avfallet grävs ner eller blandas med jord, löv eller annat trädgårdsavfall. 
Processen är mer miljövänlig än öppen trädgårdskompostering eftersom den sker i lufttät behållare ända tills den grävs ner. Det kallas för en anaerob process, det vill säga en process utan syre. Detta gör att kolet i materialet återvänder till jorden istället för att försvinna som koldioxid upp i atmosfären.

En snygg bokashi-kompost med en design som gör att den platsar lika bra på köksbänken som under diskbänken. Komposten uppfyller alla de praktiska funktioner en riktigt bra bokashikompost ska ha inklusive avrinningskran och dräneringsgaller.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.